Pareza facijalis simptomi upale živca na licu

Pareza facijalis ili upala živca na licu, uzrokuje oduzetost polovine lica i nije baš najprijatnija pojava za videti.Ova bolest se može javiti u bilo kojem starosnom dobu i napada osobe oba pola. Izlečenje facijalisa je moguće u najvećem broju slučajeva već nakon dva do tri meseca. Ipak, kod starijih osoba potrebno od jedne do čak … Continued

Kalcifikacija ramena simptomi i terapija

Šta je kalcifikacija ramena i kostiju Kalcifikacija ramena i  kostiju, pogađa gotovo svaku petu osobu stariju od dvadeset godina. Uzroci bola u tetivi ili zglobu mogu biti brojni, među njima su upala ili ruptura tetive, upala burze, artritis zgloba i slično. Jedan od uzroka može biti i depozit kalcijuma u tetivama, a najčešće se javlja u tetivama rotatorne manžetne … Continued