Feature post image

astigmatizam oka | test | simptomi | lecenje

astigmatizam simptomi i lecenje

Astigmatizam oka predstavlja čest poremećaj vida pri kome teži oblici oboljenja zahtevaju korekciju vida dioptrijskim naočarima ili uz kontaktna sočiva dok je ponekad neophodna i hirurška intervencija.

STA JE ASTIGMATIZAM OKA ?

Astigmatizam označava asimetričnost rožnjače (providni sloj koji prekriva prednji deo očne jabučice),čija je osnovna uloga da propušta i prelama svetlosne zrake, Što omogućava njihovo fokusiranje na retini mrežnjači) u zadnjem delu oka. Međutim, kada rožnjača (kornea) neravnomerno prekriva očnu jabučicu, onda zraci nisu fokusirani na jednu tačku, a posledica je zamagljen vid. Inače, idealna rožnjaća ima simetrično zakrivljenu površinu, poput lopte. Astigmatizam u blažoj formi obićno ne uzrokuje probleme s vidom, jer treptanje omogućava održavanje simetrije krive rožnjače. U težim oblicima neophodna je korekcija dioptrijskim naočarima, kontaktnim sočivima,ili ukoliko je neophodna izvodi se operacija ociju.Ovaj poremećaj može biti urođen ili nasledan, a ponekad je uzrokovan povredom očne jabučice, ožiljcima na rožnjači nastalim nakon povreda ili infekcijom. Takode,  astigmatizam oka se često  javlja u kombinaciji s drugim problemima u prelamanju svetlosti, kao što su kratkovidost i dalekovidost. Meri se dioptrijom,a vrednost veća od jedan obično zahteva korekciju.

ASTIGMATIZAM OKA VRSTE 

lako se još uvek ne zna šta tačno izaziva astigmatizam,izvesno je da na njegovu pojavu u većini slučajeva ne utiču spoljašnji faktori.

KERATOKONUS I ZAMAGLJENJE VIDA

Pri teškom, ali srećom retkom obliku astigmatizma – keratokonusu, rožnjača se progresivno stanjuje i poprima konusni oblik.  poremećaj obično se manifestuje u pubertetu ili ranom zrelom dobu. Inače, rožnjaća jesa stavljena od providnih vlakana kolagena, koja održavaju
njen normalan oblik, a u slučaju keratokonusa bivaju oslabljena, što izaziva zamagljenje vida.
Keratokonus u odmaklom stadijumu može ugroziti vid i tada je neophodna transplantacija,no savremena terapija u najvećem broju slučajeva otklanja problem.

LENTIKULARNI ASTIGMATIZAM OKA

Nastaje zbog abnormalnosti još jedne zakrivljene strukture unutar oka – prirodnih unutrašnjih kristalnih sočiva, u kojima se takođe
fokusiraju ulazni zraci.Zamagljen vid usled lentikularnog astigmatizma može se korigovati uz  dioptrijske naocare i
kontaktna sociva.

ASTIGMATIZAM SIMPTOMI

Ovaj poremećaj vida prate najčešći znaci kao što su zamagljen vid ili dvostruka slika predmeta koji se posmatra.
Tipični simptomi  za astigmatizam oka :

  • Zamagljena slika malih predmeta i slova, otežano čitanje
  •  Dvostruka slika
  •  Nemogućnost da se vide predmeti na blizinu i na daljinu bez žmirkanja

ASTIGMATIZAM KOD DECE

Posebno je važno znati da deca sa zamagljenim vidom ne shvataju da je to problem, jer nemaju prethodna iskustva na osnovu kojih bi to zaključila. Zato je  redovan pregled  kod oftalmologa izuzetno važni, radi blagovremenog uočavanja problema. Deca s problemima kao što je astigmatizam oka  mogu patiti od slededh tegoba:

  • Teškoće pri fokusiranju na štampane reči i linije
  • Zamor i bol u ocima, glavobolja

ASTIGMATIZAM TEST

Najčešći simptom astigmatizma jeste zamagljenost vida, a za utvrđivanje dijagnoze primenjuju se četiri testa:

PROVERA VIDA

Pacijent čita slova ili brojeve sa standardne table, s udaljenosti od šest metara.

REFRAKTOMETRIJA

Ispred očiju se postavljaju korektivna sočiva različite jačine, sve dok pacijent ne bude u stanju da jasno vidi brojke (ili slova) na
kontrolnoj tabli. Nakon toga oftalmolog određuje dioptriju. Ponekad se za pregled koristi i ručni aparat- retinoskop za utvrđivanje nepravilnosti prelamanja svetlosnih zraka u oku.

KERATOMETRIJA

Specijalnim uređejem meri se zakrivljenost centralne rožnjače u oba oka, koje u slučaju astigmatizma nisu istovetne. Keratometrom
se utvrđuje najviši i najniži stepen zakrivljenosti, što omogućava oftalmologu da odredi oblik i mogućnost fokusiranja rožnjače. Ovaj aparat se takođe koristi prilikom propisivanja kontaktnih sočiva, kao i za proveru zakrivljenosti rožnjače nakon operacije oka.

TOPOGRAFIJA ROŽNJACE

Ovom naprednom dijagnostićkom metodom dobijaju se najpreciznije informacije o obliku rožnjače. Pacijent posmatra vizuelnu metu, a na osnovu podataka koje beleži pravi se kompjuterska mapa i dobija jasan uvid u stanje rožnjače.Ovi podaci su važni za planiranje refraktivnog operativnog zahvata, operacije katarakte i ponekad za određivanje vrste kontaktnih sočiva.

ASTIGMATIZAM LECENJE

lako još nisu utvrđene mere za sprečavanje astigmatizma, ovaj poremećaj  uspešno koriguju dioptrijske načare, kontaktna sočiva  ili ukoliko je neophodno radi se operacija astigmatizma hirurškim putem. Takođe, mnogi lekari smatraju da astigmatizam oka u najblažem stepenu ne treba lečiti.

astigmatizam oka simptomi

ASTIGMATIZAM CILINDRI

NAOČARE SA CILINDRIČNIM STAKLIMA ZA ASTIGMATIZAM OKA

Zahvaljujući specijalnom obliku, cilindricna stakla neutrališu efekte nepravilnog oblika rožnjače ili prirodnog sočiva, što su uzroci zamagljenja vida . Ovakva stakla zahtevaju određen period adaptacije, jer slika koju osoba vidi zavisi od ugla prelamanja zraka. Nije
isto ako se gleda ispred sebe,nagore ili nadole. Ukoliko ne dođe do potpunog prilagođavanja nakon nedelju dana (ili nešto duže) nošenja specijalnih naočara, obavezno se treba javiti oftalmologu radi korigovanja stakala.

CILINDRIČNA KONTAKTNA SOČIVA

Za astigmatizam oka se takođe uspešno koriste sočiva sa cilindrima.Inače, sva kontaktna sočiva rotiraju se kada osoba trepće,
ali ona za korigovanje astigmatizma – takozvana torična sočiva – dizajnirana su tako da se vraćaju u istu poziciju svaki put kada osoba trepne te kompenzuju nepravilnost rožnjače.

LASERSKA OPERACIJA OKA

Ovim postupkom se rožnjača preoblikuje laserskim zracima, tako da može preciznije fokusirati svetlosne zrake.Zahvat se izvodi u lokalnoj
anesteziji, a nakon toga se pacijentu ukapavaju antiupalne i antibiotske kapi. Ovu operaciju ociju mogu pratiti određenenuspojave, posebno odsjaj oko različitih izvora svetlosti, što narušava jasnoću vida noću. Osim toga, često se nakon operacije javlja sindrom suvog oka, što se rešava upotrebom adekvatnih kapi.Astigmatična keratotomija je još jedna operativna procedura za korigovanje astigmatizma. Hirurg pravi male rezove na rožnjači, na najmanje izraženim delovima krivo rožnjače,čime se omogućava preciznije fokusiranje svetlosnih zraka na mrežnjači.

Pročitajte i sledeće članke:glaukom oka,alergijski konjunktivitis i dr..

astigmatizam oka lecenje

Sponzorisani linkovi:

3 mišljenja na temu „Ateroskleroza simptomi i prirodno lečenje“

f