Feature post image

strabizam kod dece | lečenje | simptomi | operacija | razrokost

STRABIZAM SIMPTOMI I LEČENJE

Strabizam kod dece i odraslih se danas može uspešno lečiti ako se pravovremeno dijagnostikuje i započne sa terapijom .Nošenje naočara ili kontaktnih sočiva, zatvaranje zdravog oka da bi se angažovalo slabovido oko, vežbe za strabizam ili operacija okularnih mišića daju mnogo bolje rezultate ukoliko se poremećaj dijagnostikuje na vreme.

ŠTA JE STRABIZAM ?

Strabizam ili razrokost predstavlja nemogućnost da nam oba oka gledaju istovremeno u istom pravcu.Naime jedno oko gleda u predmet posmatranja, dok drugo skreće unutra,spolja, naviše ili naniže. Zdrav i paralelan položaj očiju važni su za kvalitetan razvoj vida u detinjstvu, a tokom života obezbeđuje vidnu funkciju bez tegoba. U nastavku teksta saznajte više o uzrocima, simptomima, lečenju i ostalim specifičnostima ovog oboljenja..

STRABIZAM KOD DECE UZROCI

Strabizam kod dece i beba je uglavnom posledica nekorigovane refrakcione greške (češće dalekovidosti nego kratkovidosti, a ponekad, usled različite refrakcije na oba oka – anizometropije). Mogući uzroci strabizma kod dece jesu bolesti oka koje uzrokuju smanjenje vidne oštrine (kongenitalna katarakta), poremećaji u građi ili funkciji mišića zaduženih za pokretanje oka, te problemi u razvoju refleksa u mozgu važnih za „saradnju“ među očima.Razrokost kod dece je prilično čest problem i na našem podneblju. Danas se zna da vid nije razvijen odmah pri rođenju – njegov razvoj započinje sa gledanjem i najaktivniji je u prve dve do tri godine života, a upravo je to najkritičnije doba za nastanak slabovidnosti izazvane strabizmom.Bez obzira kojoj podvrsti da pripada ,strabizam kod dece ,zahteva posebnu pažnju,redovne odlaske oftamologu ,detaljne analize i pravovremeno lečenje..

STRABIZAM KOD ODRASLIH 

Razrokost kod odraslih može biti posledica različitih bolesti: tumora oka ili mozga, traumatskih povreda-dosta se često javlja kao posledica povreda u saobraćaju , moždanog udara, botulizma. Sve se češće dešava da se strabizam kod odraslih učestalo susreće kod članova porodice, pa je nesporna određena uloga naslednog faktora. Ipak, veća je mogućnost da ovaj poremećaj nastane kod prevremeno rođene dece male porođajne težine.

STRABIZAM SIMPTOMI

Za dobar i zdrav vid neophodno je da očne jabučice oba oka budu u istoj ravni i da zajedno učestvuju u formiranju slike. Sposobnost mozga da napravi jednu sliku dobijajući informacije iz oba oka se naziva binokularni vid. Naime ,ukoliko nam jedno oko skreće, mozak dobija dve potpuno različite slike koje ne može da obradi. U početku, osnovni simptomi strabizma jesu duple slike, gubitak trodimenzionalnosti i prinudni položaj glave. Duple slike s vremenom nestaju, jer mozak nauči da eliminiše onu koju dobija od oka slabije vidne oštrine (koje skreće i oslanja se na sliku koju mu šalje zdravo oko). Ovo dovodi do nastanka slabovidosti, to jest smanjenog vidnog potencijala na razrokom oku što je stanje poznato i kao „lenje oko“. Slabovidnost je najteži funkcionalni problem sa strabizmom jer ako se ne leči na vreme ostaje trajan.

VRSTE I TIPOVI STRABIZMA

Tipična je podela strabizma na pravi i lažni, takozvani pseudostrabizam, te na manifestni i latentni. Strabizam oka može biti kongenitalan (urođen) i stečen, unilateralan (na jednom oku) ili alterirajući (kada dolazi do naizmeničnog skretanja i fiksacije oba oka). Osnovna klasifikacija pravog strabizma odnosi se na pokretljivost mišića i smer otklona očne jabučice. Kada je u vezi s pokretljivošću mišića, razlikuju se konkomitantni i paralitički strabizam. Prema smeru otklona očne jabučice, razlikuju se  ezotropija (oko skreće ka unutra), egzotropija (skreće spolja), hipertropija (skreće nagore) i hipotropija (skreće nadole).

strabizam kod dece lecenje

STRABIZAM KOD DECE LEČENJE 

Rana dijagnoza je presudna za uspešno lečenje strabizma.Dijagnozu je potrebno postaviti što ranije kako bi se na vreme započelo lečenje i sprečila pojava slabovidosti. Kada je u pitanju strabizam kod dece i najmlađih, pregled se može obaviti već kada dete ima godinu dana, a specijalnim dijagnostičkim metodama stiče se uvidu dubinu poremećaja. Ukoliko se stvori dobar odnos sa malim pacijentom, sva ispitivanja funkcije vida mogu se bez poteškoća obaviti i na sasvim maloj deci. Idealno bi bilo da se sistematski pregled vida obavi između treće i četvrte godine, a ne pred
školu, kao što je to najčešće slučaj. Razvijene zemlje imaju razrađene programe za ispitivanje vida kod dece uzrasta od tri do četiri godine, a taj model se polako uvodi i kod nas.Najčešći načini lečenja strabizma jesu optička korekcija refrakcione anomalije nošenjem naočara , zatim kontaktna sočiva,prizma naočare,okulzije,različite vežbe za strabizam ili operacija okularnih mišića.Lečenjem se postiže optimalna oštrina vida svakog oka, binokularni vid ili saradnja oba oka, estetski efekat kao i bolji položaj glave u nekim slučajevima…

OPERACIJA STRABIZMA KOD DECE 

Kod operativnog zahvata, strabizam kod dece zahteva intervenciju koja se izvodi u opštoj anesteziji, dok je kod odraslih moguća i lokalna. Posle operacije često su potrebne vežbe za oči – tačnije okularnih mišića i odgovarajuća optička korekcija da bi se održalo postignuto stanje, a ponekad je zbog nedovoljne ili prekomerne korekcije na okularnim mišićima potrebno ponoviti operativni zahvat.Posebno je važno naglasiti da je lečenje strabizma dugotrajno, te da ne daje uvek očekivane rezultate. Stoga,strabizam zahteva maksimalan angažman kako lekara tako i pacijenta, a kada je obolela osoba dete,tada se podrazumeva i njegovih roditelja.

KAKO SPREČITI STRABIZAM KOD DECE NA VREME ?

Ukoliko se bilo koja anomalija – refrakcija oka blagovremeno otkrije na vreme i izvrši pravovremena korekcija ,bilo da je u pitanju dalekovidost, kratkovidost ili astigmatizam , moguće je sprečiti pojave kao što su strabizam i slabovidnost. Ako je potrebno, sprovode se odgovarajuće vežbe okularnih mišića, kao i zatvaranje ili okluzija boljeg oka da bi se dobio maksimum vidnog potencijala slabijeg oka (uz odgovarajuću optičku korekciju). Da bi se sproveo ovakav vid zaštite, važno je još jednom napomenuti značaj ranog sistematskog pregleda dečjeg vida jer je to ujedno i najefikasnija mera kada je u pitanju strabizam kod dece..

Povezani tekstovi :kako se leči astigmatizam,šta je to sindrom suvog oka i dr..

Sponzorisani linkovi:

3 mišljenja na temu „Ateroskleroza simptomi i prirodno lečenje“

f